tham quan du lich vung tau

Tổ chức cho các nhóm Gia Đình, bạn bè, Công Ty, Trường Học, Giao Viên tại các điểm tham quan Bình Châu, Vũng Tàu, Hồ Cốc, Hồ Tràm, Phước Hải, Long Hải, Long Sơn.