TOUR HÀNH HƯƠNG TẾT 2020

tour du lịch hành hương được Kỷ Nguyên Tourist tổ chức vào các dịp tết kết hợp tổ chức và từ thiện cho các quý phật tử hành hương đầu năm 2020. đầu năm cầu may mắn hái lộc. Quý khách tham quan Tour du lịch Hành Hương trong nước: Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho khách đoàn và gia đình khi đi Tour Hanh Hương tại Miền Bắc, Miền Trung, Nam Bộ.